Samordningsförbundet Uppsala län arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala samt länets åtta kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar.

Medlemmarna har möjlighet att söka medel för utvecklingsinsatser från förbundet. Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det minst är två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser. Insatsen ska alltså vara en samverkan mellan minst två parter, där samtliga parter aktivt ska bidra i arbetet.


Aktuellt

Öppet hus På Stegen
mötesplats och arbetsrehabilitering

Knivsta kommun arrangerar ett öppet hus där man får träffa deltagarna i Brukarrådet, mötesplatsen samt de som har gjort resan mot arbetslivet.

För datum och tid, klicka på länken nedan.

Till inbjudan

 

Seminarium kring arbetsintegrerade sociala företag 5 april

Coompanion föreläser kring: vad är egentligen ett ASF och skiljer det sig från ett "socialt företag”? Vi går igenom definitioner och hur ett ASF fungerar både vad gäller affärsmodell och arbetsintegrering. Genom lokala, nationella och internationella exempel synliggör vi olika sätt att bedriva ASF. Vi går också igenom olika sätt för kommun, arbetsförmedling, försäkringskassa och näringsliv att samverka med ASF.

Vi riktar oss till dig som ingår i en LOKUS-grupp, är samverkans-koordinator eller som arbetar inom offentlig eller statlig förvaltning och har ett intresse kring Arbetsintegrerade Sociala Företag.

Anmälan sker senast 27/3.

Till inbjudan
Till UKK hemsida

 

Nationell Finsamkonferens i Malmö 2017

Nu kan du anmäla dig till 2017 års nationella konferens i Malmö 21-22 mars där fokus ligger på jämlika livsvillkor och hur Finsam kan bidra till att minska skillnader i livsvillkoren samt bidra till en jämlik hälsa i befolkningen.

 

 

 

10X10 Opak

 

Bred Pa Gagn Sf Uppsala

Månad Datum Klockan Aktivitet
jan 30   Slutdatum ansökningar
jan 31 9-15 Extra Arbetsutskott
feb 14 9-12 Strategisk utvecklingsgrupp
feb 15 9-12 Seminarium
feb 22 13-17 Extra Arbetsutskott
 mars 2 11-15 Arbetsutskott
mars 14 9-12 Förbundsstyrelse
april 5 9-12 Seminarium
april 19   Slutdatum ansökningar
maj 4 9-12 Strategisk utvecklingsgrupp
maj 16 9-15 Arbetsutskott
 jun  1 9-12 Förbundsstyrelse
 aug  22 9-12  Arbetsutskott
sep 5   Slutdatum ansökningar
sept 7-8   Internat
sept 20 9-12 Strategisk utvecklingsgrupp
okt 5 9-15 Arbetsutskott
okt 17 9-12 Förbundsstyrelse
okt 23   Slutdatum ansökningar
nov 6 9-12 Strategisk utvecklingsgrupp
nov 13 9-15 Arbetsutskott
nov 27 9-12 Förbundsstyrelse

 

 

 

NNS- nationellt nätverk för samordningsförbund

Det finns idag totalt 82 samordningsförbund, som omfattar 244 av Sveriges kommuner. En del samordningsförbund är små och verksamma endast i en kommun. Andra kan omfatta ett län eller en region. Föreningen NNS har 69 av dessa 82 samordningsförbund som medlemmar. Följ länkarna nedan för att läsa mer om NNS verksamhet och för att klicka på medlemmarna på kartan.

Till hemsida
Karta

 

Grey Linenns

Webb Arshjul 2017

 2 Storre Bild

 

 

 


Medlemmarnas hemsidor

         
 Arbetsförmedlingen (1)  Försäkringskassan  Landstinget Ua  Logga_Enköping  Logga_Heby  
 Logga_Håbo  Logga_Knivsta  Logga_Tierp  Logga_Uppsala  Logga_Älvkarleby  Logga_Östhammar