Samordningsförbundet Uppsala län arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala samt länets åtta kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar.

Medlemmarna har möjlighet att söka medel för utvecklingsinsatser från förbundet. Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det minst är två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser. Insatsen ska alltså vara en samverkan mellan minst två parter, där samtliga parter aktivt ska bidra i arbetet.


Aktuellt

Samordningsförbundet Uppsala läns årsredovisning 2016 är här.

 Banner årsredovisning 2016

 

Klicka på bilden för att läsa. 

 

Försäkringskassans uppföljning av samordningsförbundens insatser 2016.

Rapportern om samordningsförbundens insatser för 2016 har lämnats till regeringen.

Läs rapport

 

Satsningar på ungdomar som står långt från arbetsmarknaden.

Många ungdomar står utanför samhället idag. De går inte i skolan och de har inget jobb. Att ta steget till ett jobb kan vara så lång och besvärlig att risken blir stor att de ger upp på vägen. Vem ska man vända sig till och hur ska man göra?  Det är många svåra frågor att brottas med. För att kunna hjälpa den här målgruppen på allra bästa sätt är det viktigt med samverkan mellan olika verksamheter. Därför har Knivsta kommun tagit initiativet till ett samverkansprojekt och nära samarbete mellan skolan, socialtjänsten, fritidsverksamheten och arbetsförmedlingen. Målsättningen är att vara ett stöd för ungdomar i åldern 16-24 år i Knivsta. Att hjälpa dem att närma sig eller träda in på arbetsmarknaden genom studier, arbete eller praktik.

Läs mer här

 

Seminarium kring arbetsintegrerade sociala företag 5 april

Coompanion föreläser kring: vad är egentligen ett ASF och skiljer det sig från ett "socialt företag”? Vi går igenom definitioner och hur ett ASF fungerar både vad gäller affärsmodell och arbetsintegrering. Genom lokala, nationella och internationella exempel synliggör vi olika sätt att bedriva ASF. Vi går också igenom olika sätt för kommun, arbetsförmedling, försäkringskassa och näringsliv att samverka med ASF.

Vi riktar oss till dig som ingår i en LOKUS-grupp, är samverkans-koordinator eller som arbetar inom offentlig eller statlig förvaltning och har ett intresse kring Arbetsintegrerade Sociala Företag.

Anmälan stängd.

 

10X10 Opak

Bred Pa Gagn Sf Uppsala

Månad Datum Klockan Aktivitet
jan 30   Slutdatum ansökningar
jan 31 9-15 Arbetsutskott
feb 14 9-12 Strategisk utvecklingsgrupp
feb 15 9-12 Seminarium
feb 22 13-17 Arbetsutskott
 mars 2 11-15 Arbetsutskott
mars 14 9-12 Förbundsstyrelse
mars 20-21   Finsamkonferens
april 5 9-12 Seminarium
april 5 13-16 Strategisk utvecklingsgrupp
april 19   Slutdatum ansökningar
maj 4 9-12 Strategisk utvecklingsgrupp
maj 12 9-10 Medlemssamråd
maj 16 9-15 Arbetsutskott
 jun  1 9-12 Förbundsstyrelse
 aug  22 9-12  Arbetsutskott
sep 5   Slutdatum ansökningar
sept 7-8   Internat
sept 20 9-12 Strategisk utvecklingsgrupp
okt 5 9-15 Arbetsutskott
okt 17 9-12 Förbundsstyrelse
okt 23   Slutdatum ansökningar
nov 6 9-12 Strategisk utvecklingsgrupp
nov 13 9-15 Arbetsutskott
nov 27 9-12 Förbundsstyrelse

 

 

 

NNS höstkonferens

Konferensen kommer att hållas mellan den 20-21 november på Wärdshuset Lasse Maja Konferens & Fest som ligger nordväst om Stockholm. Information om innehåll och hur man anmäler sig till konferensen kommer att läggas ut på NNS-webben.

 

Till hemsida

Grey Linenns

Webb Arshjul 2017

 2 Storre Bild

 

 

 


Medlemmarnas hemsidor

         
 Arbetsförmedlingen (1)  Försäkringskassan    Logga_Enköping  Logga_Heby  
 Logga_Håbo  Logga_Knivsta  Logga_Tierp  Logga_Uppsala  Logga_Älvkarleby  Logga_Östhammar