Samordningsförbundet Uppsala län arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala samt länets åtta kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar.

Medlemmarna har möjlighet att söka medel för utvecklingsinsatser från förbundet. Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det minst är två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser. Insatsen ska alltså vara en samverkan mellan minst två parter, där samtliga parter aktivt ska bidra i arbetet.


Aktuellt

Slutseminarium 18 maj för projektet -

Kunskapsstöd vid vägval långa sjukfall

Projekt Kunskapsstöd är ett samverkansprojekt mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och vänder sig till målgruppen långa sjukfall 360 dagar eller mer och finansieras av Samordningsförbundet Uppsala län.

Läs mer här /insatser/individinsatser.aspx

Projektets syfte har bland annat varit att arbeta för att utveckla och förstärka samarbetet mellan båda myndigheterna och andra externa aktörer. Under projekttiden har vi har vi haft förmånen att delta på myndigheternas Vägvalsforum och Konsultationsforum som har bidragit till kunskapsöverföring och som även utgör grunden för den framskrivna utvecklingsanalysen som kommer att presenteras under dagen.

Projektet går nu in i den sista fasen för projekttiden och av den anledningen bjuder vi in till information om vad som uppnåtts och hur man kan arbeta vidare. För mer information och anmälan klicka på länken nedan.

Anmälan stängd!

För övrig information klicka här.

 

Frukostseminarium 21 maj

Arbetsgivarens roll inom arbetslivsinriktad rehabilitering

Härmed inbjuds du att delta i ett frukostseminarium på temat arbetsgivarens roll inom arbetslivsinriktad rehabilitering och lyssna till Ingrid Anderzén från Uppsala universitet samt Helena Aram och Kia Solid från Uppsala kommun. 

Ingrid Anderzén är docent och forskare vid Institutionen Folkhälso- och vårdvetenskap. Hennes forskning handlar om hur organisationer, grupper och individer påverkas av olika påfrestningar och hur man på organisations- grupp- och individnivå kan förebygga stress och ohälsa.

Kia Solid och Helena Aram arbetar som rehabspecialister inom Uppsala kommun. Under 2016–2017 arbetade båda i ett rehabiliteringsprojekt inom Uppsala kommun, med syfte att synliggöra de medarbetare som varit längst sjukskrivna och för att säkerställa att kommunen fullföljt sitt åtagande för att underlätta arbetsåtergång.

Målet med seminariet är att ge inspiration och skapa ökad kunskap kring arbetsgivarens roll och i arbetslivsinriktad rehabilitering och är det andra seminariet i en serie på temat arbetslivsinriktad rehabilitering. För mer information och anmälan klicka på länken nedan

Anmälan stängd!

För övrig information klicka här.

 

 

 

Bred Pa Gagn Sf Uppsala

Månad

Datum

Klockan

Aktivitet

jan 24 9-12 Arbetsutskott
feb 7   Slutdatum ansökningar
feb 7 8.30-11.30 Frukostseminarium
feb 16 8-10 Frukostseminarium
feb 16 10-12 Strategisk utvecklingsgrupp
mars 2 9-12 Arbetsutskott
mars 16 9-12 Förbundsstyrelse
april 13 8.30- 9.30 Medlemssamråd
april 17-18

 

Finsamkonferens
april 23

 

Slutdatum ansökningar
maj 4 9-12 Strategisk utvecklingsgrupp
maj 15 9-12 Arbetsutskott  
maj 21 9-11 Frukostseminarium
 jun 1 9-12 Förbundsstyrelse
juli 2- 15   Kansliet semesterstängt
aug 22 9-12 Arbetsutskott
sep 12

 

Slutdatum ansökningar
sept 13-14

 

Internat
sept 25 9-12 Strategisk utvecklingsgrupp

okt

5 9-12 Arbetsutskott
okt 17 9-12 Förbundsstyrelse
okt 19 9-10 Medlemssamråd
okt 23

 

Slutdatum ansökningar
nov 6 9-12 Strategisk utvecklingsgrupp
nov 13 9-12 Arbetsutskott
nov 27 9-12 Förbundsstyrelse

 

 

 Årsprocess 2018

Klicka för större bild

Grey Linenns

Förbundsordning

Från 1 juli 2017 gäller en ny förbundsordning. Förbundsordningen styr och reglerar förbundets arbete. I förbundsordningen regleras följande; medlemmar, ändamål, styrelsens sammansättning, hur ledamöter utses, mandatperioder, vilka uppgifter styrelsens har, personal, revisorer, styrning och insyn. Förbundsordningen beslutas av ingående partners högsta beslutande organ, det vill säga kommunfullmäktige eller motsvarande hos övriga parter.

Följ länken till förbundsordningen

 

SAMSIP (Samordnad Individuell Plan) kan användas för personer som har behov av stöttning från flera organisationer. Filmen nedan visar hur SAMSIP kan underlätta för individer som annars bollas mellan olika aktörer, genom att samla, till exempel, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och Socialtjänsten till ett gemensamt möte.

Filmen är gjord av Samordningsförbundet Samspelet och Kooperativet Mediagruppen i Karlstad.

https://youtu.be/Qyt6b0qr2g4

 

Medlemmarnas hemsidor

         
 Arbetsförmedlingen (1)  Försäkringskassan    Logga_Enköping  Logga_Heby  
 Logga_Håbo  Logga_Knivsta  Logga_Tierp  Logga_Uppsala  Logga_Älvkarleby  Logga_Östhammar