Samordningsförbundet Uppsala län arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala samt länets åtta kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar.

Medlemmarna har möjlighet att söka medel för utvecklingsinsatser från förbundet. Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det minst är två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser. Insatsen ska alltså vara en samverkan mellan minst två parter, där samtliga parter aktivt ska bidra i arbetet.


Aktuellt

Konferens, SKL 26 mars

Studieavbrott- en fråga med konsekvenser långt utanför klassrummet

Plug In 2.0:s slutkonferens är en konferens utöver det vanliga där ungdomar delar med sig av sina erfarenheter. Deras berättelser möter aktuell forskning kring studieavbrott och psykisk ohälsa kopplat till prestationskrav. Konferensen är kostnadsfri.

Anmälan

 

FINSAM konferens 17-18 april 2018

Den nationella FINSAM- konferensen som  årligen arrangeras av Nationella rådet  genomförs nästa år tillsammans med de fyra Samordningsförbunden i Göteborg. Samhället är i förändring och står inför utmanningar. För att nå långsiktiga lösningar behövs samverkan.

Plats: Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, (vid centralstationen), Göteborg.

Program

Anmälan

Bred Pa Gagn Sf Uppsala

Månad

Datum

Klockan

Aktivitet

jan 24 9-12 Arbetsutskott
feb 7   Slutdatum ansökningar
feb 7 8.30-11.30 Frukostseminarium
feb 16 8-10 Frukostseminarium
feb 16 10-12 Strategisk utvecklingsgrupp
mars 2 9-12 Arbetsutskott
mars 16 9-12 Förbundsstyrelse
april 13 8.30- 9.30 Medlemssamråd
april 17-18

 

Finsamkonferens
april 23

 

Slutdatum ansökningar
maj 4 9-12 Strategisk utvecklingsgrupp
maj 15 9-12 Arbetsutskott  
 jun 1 9-12 Förbundsstyrelse
aug 22 9-12 Arbetsutskott
sep 12

 

Slutdatum ansökningar
sept 13-14

 

Internat
sept 25 9-12 Strategisk utvecklingsgrupp

okt

5 9-12 Arbetsutskott
okt 17 9-12 Förbundsstyrelse
okt 19 9-10 Medlemssamråd
okt 23

 

Slutdatum ansökningar
nov 6 9-12 Strategisk utvecklingsgrupp
nov 13 9-12 Arbetsutskott
nov 27 9-12 Förbundsstyrelse

 Årsprocess 2018

Klicka för större bild

Grey Linenns

Förbundsordning

Från 1 juli 2017 gäller en ny förbundsordning. Förbundsordningen styr och reglerar förbundets arbete. I förbundsordningen regleras följande; medlemmar, ändamål, styrelsens sammansättning, hur ledamöter utses, mandatperioder, vilka uppgifter styrelsens har, personal, revisorer, styrning och insyn. Förbundsordningen beslutas av ingående partners högsta beslutande organ, det vill säga kommunfullmäktige eller motsvarande hos övriga parter.

Följ länken till förbundsordningen

 

SAMSIP (Samordnad Individuell Plan) kan användas för personer som har behov av stöttning från flera organisationer. Filmen nedan visar hur SAMSIP kan underlätta för individer som annars bollas mellan olika aktörer, genom att samla, till exempel, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och Socialtjänsten till ett gemensamt möte.

Filmen är gjord av Samordningsförbundet Samspelet och Kooperativet Mediagruppen i Karlstad.

https://youtu.be/Qyt6b0qr2g4

 

Medlemmarnas hemsidor

         
 Arbetsförmedlingen (1)  Försäkringskassan    Logga_Enköping  Logga_Heby  
 Logga_Håbo  Logga_Knivsta  Logga_Tierp  Logga_Uppsala  Logga_Älvkarleby  Logga_Östhammar