Samordningsförbundet Uppsala län arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget i Uppsala län samt länets åtta kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar.

Medlemmarna har möjlighet att söka medel för utvecklingsinsatser från förbundet. Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det minst är två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser. Insatsen ska alltså vara en samverkan mellan minst två parter, där samtliga parter aktivt ska bidra i arbetet.

Aktuellt

Inbjudan till en utbildningsdag i ACT, Acceptance and Commitment Theory/Therapy

Utbildningsdagen kommer att ge en orientering i grundprinciper och utgångspunkter för ACT, samt ge exempel på praktisk tillämpning och verktyg i form av olika övningar.

Dagen vänder sig till dig som möter flyktingar i ditt arbete på kommunen eller på arbetsförmedlingen.

Datum: 13 maj 2016 kl. 9-16
Plats: Lokal Stilla Oceanen, Arbetsförmedlingen, Uppsala

knapp_GR_readMore

(Publicerat 2016-05-02)
 
Grey Linenns

 På_gång

Månad Datum Tid Aktivitet
Jan 18   Extra Arbetsutskott
  21  

Slutseminarium Impuls

  29   Kick-off LOKUS
Feb 1   Slutdatum ansökningar
Mar  3    Förbundsberedning
  10    Arbetsutskottet
  21   Förbundsstyrelse
  22    Kunskaps-dialogseminarium
Apr      
Maj 3   Strategisk utvecklingsgrupp
  9   Slutdatum ansökningar
  11   Kunskaps-dialogseminarium
  24 9-15 Arbetsutskottet
Jun 2 13-16 Förbundsstyrelse
Jul      
Aug 29   Slutdatum ansökningar
Sep 1 9-12 Extra Arbetsutskott
  8-9   Internat
  13 9-12 Strategisk utvecklingsgrupp
  14   Kunskaps-dialogseminarium
Okt 3 9-15 Arbetsutskott
  10   Slutdatum ansökningar
  14 9-12 Förbundsstyrelse
  28 13-16 Strategisk utvecklingsgrupp
 Nov 15 9-15 Arbetsutskott
  25 9-12 Förbundsstyrelse
Dec      

Medlemmarnas hemsidor

         
 Arbetsförmedlingen (1)  Försäkringskassan  Landstinget Ua  Logga_Enköping  Logga_Heby  
 Logga_Håbo  Logga_Knivsta  Logga_Tierp  Logga_Uppsala  Logga_Älvkarleby  Logga_Östhammar