Samordningsförbundet Uppsala län arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala samt länets åtta kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar.

Medlemmarna har möjlighet att söka medel för utvecklingsinsatser från förbundet. Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det minst är två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser. Insatsen ska alltså vara en samverkan mellan minst två parter, där samtliga parter aktivt ska bidra i arbetet.


Aktuellt 

Kunskapsseminarium genus och jämnställdhet

Den 15:e februari kommer vi att ha ett kunskapsseminarium kring genus och jämställdhet. Se inbjudan. Föreläser gör Lena Aune som är expert inom området.  De som ni bedömer har koppling till lokusgrupperna i  någon form är välkomna att delta. Företräde kommer att ges till de som har en direkt koppling till lokusgrupperna om intresset är alltför stort, men vi hoppas på att kunna erbjuda alla plats.

till inbjudan
till UKK hemsida

 

Nationell Finsamkonferens i Malmö 2017

Nu kan du anmäla dig till 2017 års nationella konferens i Malmö 21-22 mars där fokus ligger på jämlika livsvillkor och hur Finsam kan bidra till att minska skillnader i livsvillkoren samt bidra till en jämlik hälsa i befolkningen.

 

 

Samverkansdag kring integration

Den 8:e december genomförde Östhammar kommun tillsammans med Arbetsförmedlingen en samverkansdag kring integration. Dagen finansierades av Samordningsförbundet. Runt 75 personer från en bredd av aktörer deltog på en inspirerande dag. Samordningsförbundet fick presentera vårt uppdrag och hur vi kan stödja medlemmarnas arbete. Det var en väl genomförd konferens med många intressanta diskussioner.

 

Slutseminarium Inspira

Den 2 december hölls slutseminarum Inspira, finansierat av Samordningsförbundet. Inspira är ett projekt som riktar sig till nyanlända som har eller riskerar att få Posttraumstiskt stressyndrom. Vi var mer än 120 som fick lyssna på både projektresultat och berättelser från personer som drabbats av PTSD. Det är uppenbarligen så att denna viktiga fråga engagerar. Vi tackar projektansvarig för väl genomfört arbete. 

10X10 Opak

 

Bred Pa Gagn Sf Uppsala

Månad Datum Klockan Aktivitet
jan 30   Slutdatum ansökningar
jan 31 9-15 Extra Arbetsutskott
feb 14 9-12 Strategisk utvecklingsgrupp
 mars 2 13-17 Arbetsutskott
mars 14 9-12 Förbundsstyrelsemöte
april 19   Slutdatum ansökningar
maj 4 9-12 Strategisk utvecklingsgrupp
maj 16 9-15 Arbetsutskott
 jun  1 9-12  Förbundsstyrelsemöte
 aug  22 9-12  Arbetsutskott
sep 5   Slutdatum ansökningar
sept 7-8   Internat
sept 20 9-12 Strategisk utvecklingsgrupp
okt 5 9-15 Arbetsutskott
okt 17 9-12 Förbundsstyrelsemöte
okt 23   Slutdatum ansökningar
nov 6 9-12 Strategisk utvecklingsgrupp
nov 13 9-15 Arbetsutskott
nov 27 9-12 Förbundsstyrelsemöte

 

Webb Arshjul 2017

2 Storre Bild

NNS- nationellt nätverk för samordningsförbund

Det finns idag totalt 82 samordningsförbund, som omfattar 244 av Sveriges kommuner. En del samordningsförbund är små och verksamma endast i en kommun. Andra kan omfatta ett län eller en region. Föreningen NNS har 69 av dessa 82 samordningsförbund som medlemmar. Följ länkarna nedan för att läsa mer om NNS verksamhet och för att klicka på medlemmarna på kartan.

Till hemsida
Karta

Grey Linenns

 Externa länkar

Nationella rådet/Finsam


Medlemmarnas hemsidor

         
 Arbetsförmedlingen (1)  Försäkringskassan  Landstinget Ua  Logga_Enköping  Logga_Heby  
 Logga_Håbo  Logga_Knivsta  Logga_Tierp  Logga_Uppsala  Logga_Älvkarleby  Logga_Östhammar