Samordningsförbundet Uppsala län arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget i Uppsala län samt länets åtta kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar.

Medlemmarna har möjlighet att söka medel för utvecklingsinsatser från förbundet. Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det minst är två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser. Insatsen ska alltså vara en samverkan mellan minst två parter, där samtliga parter aktivt ska bidra i arbetet.

Aktuellt 

Samordningsförbundets kansli har bytt lokal

Vi sitter i det nya huset Eldaren. På plats finns nu också vår nya ekonom Kimmo Niva.

Vår nya besöksadress är Storgatan 27, Uppsala. Postadress är 751 85.

Publicerat 29/9 2016

Presentation från kunskaps- och dialogseminariet 14 september

Per Lindberg, professor i psykologi vid Uppsala universitet höll i ett kunskaps- och dialogseminarium för intresserade inom våra samverkansorganisationer. Syftet med seminariet var att ge inspiration och ökad kunskap om hur både psykologi och biologi kan spela in i en rehabiliteringsprocess. Vi fick bland annat veta mer om hur både risk och friskfaktorer har kan ha betydelse för vår hälsa. Per pratade också om vad man menar med evidens och hur det går till när man fastställer om en behandling eller metod är evidensbaserad.

Här kan du få tillgång till presentationen från seminariet:

knapp_GR_ladda ned handlingar

 Publicerat 29/9 2016

Temavecka i Håbo om psykisk ohälsa

Den 27-29 september arrangeras en temavecka om psykisk hälsa med flera föreläsningar inom ämnen. Temaveckan arrangeras av Håbo kommun i samarbete med Landstinget i Uppsala län, Attention Håbo och samordningsförbundet.

Målgrupp: Allmänheten, personal inom kommunen och landstinget samt gymnasieungdomar

Datum: 27-29 september
Plats: Fridegårdshuset på Fridegårdscen och i Håbo Bibliotek.
Ikon Gr Program

 Publicerat 30/8 2016

 

 

 

 

 

 På_gång

Månad Datum Tid Aktivitet
Aug 29   Slutdatum ansökningar
Sep 1 9-12 Extra Arbetsutskott
  8-9   Internat
  13 9-12 Strategisk utvecklingsgrupp
  14   Kunskaps-dialogseminarium
Okt 3 9-15 Arbetsutskott
  10   Slutdatum ansökningar
  14 9-12 Förbundsstyrelse
  28 13-16 Strategisk utvecklingsgrupp
 Nov 15 9-15 Arbetsutskott
  25 9-12 Förbundsstyrelse
Dec      

Medlemmarnas hemsidor

         
 Arbetsförmedlingen (1)  Försäkringskassan  Landstinget Ua  Logga_Enköping  Logga_Heby  
 Logga_Håbo  Logga_Knivsta  Logga_Tierp  Logga_Uppsala  Logga_Älvkarleby  Logga_Östhammar