Samordningsförbundet Uppsala län arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget i Uppsala län samt länets åtta kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar.

Medlemmarna har möjlighet att söka medel för utvecklingsinsatser från förbundet. Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det minst är två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser. Insatsen ska alltså vara en samverkan mellan minst två parter, där samtliga parter aktivt ska bidra i arbetet.

Aktuellt 

Viktiga frågor om samverkan

Samordningsförbundet ingår i ett nätverk kring samverkansforskning.

I nätverket träffas forskare och praktiker och diskuterar frågor om samverkan.

Den 29:e november kommer förbundschefen och verksamhetsutvecklaren tillsammans med Uppsala universitet att delta på en träff och göra en genomgång av arbetet med modellen långsiktig samverkan. Fler förbund som medverkar är Centrala Östergötland tillsammans med Linköpings universitet. Även andra aktörer så som NNS deltar. Frågorna om forskning ser förbundet som viktiga för att driva utvecklingen framåt och vi hoppas på en givande dag.

Plugg 10X10

Ungdomscoach i Håbo hoppas fånga upp unga vuxna som hamnat utanför

Karolin Gustafsson, ungdomscoach i Håbo, har blivit intervjuad av Bålstabladet gällande projektet Delegationen för unga till arbete (DUA).

Karolin är anställd på 50 % genom DUA-medel och till 50 % genom finansiering av Samordningsförbundet Uppsala län. Syftet med Samordningsförbundets finansiering är att Håbo kommun och arbetsförmedlingen genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt ska minska ungas arbetslöshet.

För att ta del av artikeln, vänligen besök Bålstabladets hemsida.
knapp_GR_tillSidan

Publicerat 17/10 2016

Inbjudan till seminarium kring nyanlända & trauma

Under hösten 2015 startade projekt Inspira mellan Arbetsförmedlingen, Röda Korsets behandlingscenter och Uppsala Kommun. Den 2 december anordnas ett seminarium med fokus på posttraumatisk stress bland nyanlända på grund av upplevelser relaterade till krig, flykt eller tortyr där temat kommer att belysas från olika perspektiv.

Tid och datum: 2 december kl. 08:00-12:20

Plats: Clarion Hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23

För mer information, vänligen se programmet här nedan.
Ikon Gr Program

 
 
 

 

 

 

 

 

 På_gång

Månad Datum Tid Aktivitet
Aug 29   Slutdatum ansökningar
Sep 1 9-12 Extra Arbetsutskott
  8-9   Internat
  13 9-12 Strategisk utvecklingsgrupp
  14   Kunskaps-dialogseminarium
Okt 3 9-15 Arbetsutskott
  10   Slutdatum ansökningar
  14 9-12 Förbundsstyrelse
  28 13-16 Strategisk utvecklingsgrupp
 Nov 15 9-15 Arbetsutskott
  25 9-12 Förbundsstyrelse
Dec      

Medlemmarnas hemsidor

         
 Arbetsförmedlingen (1)  Försäkringskassan  Landstinget Ua  Logga_Enköping  Logga_Heby  
 Logga_Håbo  Logga_Knivsta  Logga_Tierp  Logga_Uppsala  Logga_Älvkarleby  Logga_Östhammar