Samordningsförbundet Uppsala län arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala samt länets åtta kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar.

Medlemmarna har möjlighet att söka medel för utvecklingsinsatser från förbundet. Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det minst är två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser. Insatsen ska alltså vara en samverkan mellan minst två parter, där samtliga parter aktivt ska bidra i arbetet.


Aktuellt

SAMSIP (Samordnad Individuell Plan) kan användas för personer som har behov av stöttning från flera organisationer. Filmen nedan visar hur SAMSIP kan underlätta för individer som annars bollas mellan olika aktörer, genom att samla, till exempel, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och Socialtjänsten till ett gemensamt möte.

Filmen är gjord av Samordningsförbundet Samspelet och Kooperativet Mediagruppen i Karlstad.

https://youtu.be/Qyt6b0qr2g4

 

Ny satsning på ungdomar

Knivsta kommun startade i mars 2017 igång ett samverkansprojekt riktat mot hemmasittande ungdomar. Projektet pågår under 2017 och 2018 och har fått medel av Samordningsförbundet i Uppsala län. Syftet med projektet är att stötta hemmasittande ungdomar i att ta sig ut på arbetsmarknaden.

Läs mer här

 

Vänskapsdag Knivsta

Lördagen 6 maj  arrangerade Knivsta en vänskapsdag kring integration. Samordningsförbundet finansierade dagen.  Syftet med dagen var att främja samverkan mellan olika aktörer i kommunen som kan påverka utvecklingen framåt. Runt femtio personer deltog på förmiddagens aktiviteter. Deltagarna kom från både kommunen, arbetsförmedlingen och civilsamhället.  Förbundschefen berättade kort om varför Samordningsförbundet finns och vad vi gör. Det känns roligt att kunna stödja så bra lokala initiativ tycker samordningsförbundet, allt med syfte att underlätta samverkan och komma individer till godo.

foto vänskapsdag

 

Försäkringskassans uppföljning av samordningsförbundens insatser 2016.

Rapportern om samordningsförbundens insatser för 2016 har lämnats till regeringen.

Läs rapport

 

 

 

10X10 Opak

Bred Pa Gagn Sf Uppsala

Månad Datum Klockan Aktivitet
jan 30   Slutdatum ansökningar
jan 31 9-15 Arbetsutskott
feb 14 9-12 Strategisk utvecklingsgrupp
feb 15 9-12 Seminarium
feb 22 13-17 Arbetsutskott
 mars 2 11-15 Arbetsutskott
mars 14 9-12 Förbundsstyrelse
mars 20-21   Finsamkonferens
april 5 9-12 Seminarium
april 5 13-16 Strategisk utvecklingsgrupp
april 19   Slutdatum ansökningar
maj 4 9-12 Strategisk utvecklingsgrupp
maj 12 9-10 Medlemssamråd
maj 16 9-15 Arbetsutskott
 jun  1 9-12 Förbundsstyrelse
 aug  22 9-12  Arbetsutskott
sep 5   Slutdatum ansökningar
sept 7-8   Internat
sep 18 13-16 Seminarium på Regina teatern
sept 20 9-12 Strategisk utvecklingsgrupp
okt 5 9-15 Arbetsutskott
okt 17 9-12 Förbundsstyrelse
okt 23   Slutdatum ansökningar
nov 6 9-12 Strategisk utvecklingsgrupp
nov 13 9-15 Arbetsutskott
nov 27 9-12 Förbundsstyrelse

 

 

 

NNS höstkonferens

Konferensen kommer att hållas mellan den 20-21 november på Wärdshuset Lasse Maja Konferens & Fest som ligger nordväst om Stockholm. Information om innehåll och hur man anmäler sig till konferensen kommer att läggas ut på NNS-webben.

Till hemsida

 

Webb Arshjul 2017

 2 Storre Bild

 

 

Samordningsförbundet Uppsala läns årsredovisning 2016 är här.

 Banner årsredovisning 2016

 

Klicka på bilden för att läsa. 

Medlemmarnas hemsidor

         
 Arbetsförmedlingen (1)  Försäkringskassan    Logga_Enköping  Logga_Heby  
 Logga_Håbo  Logga_Knivsta  Logga_Tierp  Logga_Uppsala  Logga_Älvkarleby  Logga_Östhammar