LOKUS-grupp Heby

Birgitta Olsson, Region Uppsala
Malin Fredell, Arbetsförmedlingen
Ann-Sofi Wallén, Försäkringskassan
Jenny Johansson, Heby kommun (ordförande)
Åsa Johansson, Heby kommun
Annie Rahlgård, Heby kommun

 

Minnesanteckningar 2018