Samordningsförbundet Uppsala län

Vi är ett av åtta länsförbund i Sverige och medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Uppsala samt länets åtta kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar. Nästan 350 000 människor bor i vårt län och vi har en mycket snabb befolkningstillväxt. Detta innebär att vi är ett av de största förbunden i Sverige.

Vår uppgift är att underlätta för våra medlemmar att skapa aktiviteter vars syfte är att individer som är i behov av samordnade arbetsinriktade rehabiliteringsinsatser ska återfå sin arbetsförmåga. Inriktningen är att förbundet i högre utsträckning går mot att stödja samverkanslösningar som en del av ordinarie strukturer.

Samordningsförbundet består av en förbundsstyrelse, med ett tillhörande kansli. I förbundsstyrelsen finns politiska representanter från alla medlemmarna. De har utsett ett arbetsutskott som beredningsstöd.

I kansliet arbetar förbundschef, verksamhetsutvecklare, ekonomichef och förbundssekreterare. Förbundschefen har en strategisk utvecklingsgrupp som stöd i sitt arbete. Denna grupp består av tjänstemän från de olika medlemmarna.

Syftet med förbundet är att genom finansiell samordning: 

  • Underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom utveckla förutsättningarna till egen försörjning.
  • Underlätta en effektiv resursanvändning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, landsting och kommun.